Категории

Препоръчваме

Линк Директории

Реклама

Статистика

  • Активни: 25823
  • Чакащи: 15
  • От днес: 0
  • Статии: 1183
  • Категории: 15
  • Подкатегории: 60

Date Added: January 27, 2016 03:52:21 PM

Личен сърдечен телемедицински наблюдател - ТЕМЕО. От кого може да се използва?

Използване от немедицински лица Онлайн холтерът ТЕМЕО е подходящ за осъществяване както на първична, така и на вторична профилактика. Процедурата е максимално улеснена – като поставянето може да се извърши и от немедицинско лице след провеждане на обучение, а процесите на събиране, обработване и изпращане на ЕКГ данни са напълно автоматизирани. Единственото, което се изисква от ползвателя, е стартирането на устройството. ТЕМЕО е особено подходящ за лица, живеещи в отдалечено място, съответно с ограничен достъп до лекарска помощ. Пациентът прави ЕКГ запис по собствено усмотрение и посещава лекаря само тогава, когато сметне за нужно – „ Помогни си сам, за да ти помогне и Господ”! Медицинската практика За разлика от стандартния холтер, онлайн холтерът ТЕМЕО осигурява продължително мониториране, даващо възможност за откриване на усложнения, които не могат да се уловят при 24/48-часов мониторинг - на практика наблюдението е без ограничение във времето. Дистанционното мониториране дава възможност и за корекция на терапията, без допълнителен разход на време и средства. Софтуерът е важна част от системата, като не е необходимо той да се закупува допълнително. Лекарите имат достъп до данните, дори устройството да не е налично. Държавни и общински организации Телемедицината набира все по-голяма популярност в световен мащаб, вследствие на което изградените в тази област проекти са с много големи шансове за получаване на чуждо финансиране. Системата за онлайн холтерово наблюдение ТЕМЕО предлага възможност за скрининг на населението, последван от статистически анализ. ТЕМЕО е подходящо за телекардиологично мониториране на държавните служители – полицаи, военни, пожарникари, както и мониториране на лекарите. Организации, носещи отговорност за много хора Организации, където няма постоянно лекарско присъствие. Организации, които желаят да подобрят качеството на предоставяните от тях услуги, като разширят съдържанието на пакетните услуги и намалят разходите за лечение. Примери за сектори на дейност и организации: Транспорт - железници, метро, кораби, самолети, автобуси Енергийни компании – АЕЦ, ТЕЦ, нефтени платформи Строителни обекти Големи търговски обекти Училища и университети Спортни клубове и стадиони Хотели и санаториуми Домове за възрастни хора Здравноосигурителни дружества Застрахователни компании Компании, специализирани в дистанционно мониториране Тези компани биха осигурили възможност за наблюдение на пациенти в отдалечени райони, в реално време. Също така това е възможност за създаване на нов бизнес, чрез предоставяне на: Наблюдение Сигнализиране при патологии Издаване на предписание От друга страна, внедряването на Системата за онлайн холтерно наблюдение ТЕМЕО е подходящо за компании, които имат опит в дистанционно наблюдение и желаят да разширят бизнеса си: Изчислителни центрове Статистически бюра Компании за социологически проучвания Организации, провеждащи клинични проучванияМоят профил

Реклама