Категории

Препоръчваме

Линк Директории

Реклама

Статистика

  • Активни: 25841
  • Чакащи: 39
  • От днес: 0
  • Статии: 1183
  • Категории: 15
  • Подкатегории: 60

Date Added: November 16, 2011 10:07:01 AM

Проект „Красива България” 2012

На първи този месец Министерство на труда и социалната политика (МТСП) обяви началото на кампания „Красива българия” 2012. Набирането на кандидати ще започне през м. декември 2011 и ще бъде оповестено сайта на проекта: http://www.beautifulbulgaria.com. Проект „Красива България” (ПКБ) цели и работи за задоволяването на конкретните социални нужди. В естествно, дейността на ПКБ е ремонтирането и обновяването на общественозначими обекти (социални домове и защитени жилища, здравни заведения, детски ясли и градини, училища, музеи, читалища, младежки домове, спортни зали и стадиони, административни сгради, недвижими културни ценности и др.), с подкрепата на местните общности. Финансирането на ПКБ се извършва ежегодно от бюджета на МТСП в частта му за активни мерки и политики на пазара на труда. Допълнителен, значим ефект от провеждането на ПКБ е създаването на работни места, в сектор „Строителство”. През изминаващата 2011та година бяха приети, одобрени и финансирани 29 проекто-предложения. Заедно с тях заетостта бе увеличена с 975 лица и бяха проведени 22 квалификационни обучения на 286 регистрирани в ДБТ безработни лица. Проект „Красива България” носи началото си от 1997ма година, когато, чрез съвместно финансиране на Столична община и Програмата за развитие на организацията на обединените нации стартира проектът „Красива София”. През 1998 той прераства в „Красива България”, а от 2006та до днес финансирането се извършва изцяло от бюджета на МТСП.Моят профил

Реклама