Категории

Препоръчваме

Линк Директории

Реклама

Статистика

  • Активни: 25544
  • Чакащи: 77
  • От днес: 0
  • Статии: 100
  • Категории: 15
  • Подкатегории: 60

Подробна информация

Инфо-Консулт ООД гр. Благоевград

Описание: СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ В ГР. БЛАГОЕВГРАД: Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан, съобразени с нуждите на дейността Ви; Текуща обработка на първичните счетоводни документи -проверка, класиране, съхраняване; Подготвяне и подаване на документи за Регистрация по Закон за данъка върху добавената стойност; Проверка за съответствие на счетоводните документи с данъчно законодателство; Осчетоводяване на стопански операции съгласно разпоредбите на българското законодателство; Обработка на данните със счетоводен продукт, с възможност за обмяна на информация по електронен път; Начисляване на амортизации и съставяне на амортизационен план на дълготрайните активи (ДМА); Ежемесечно изготвяне и подаване на документи – Справка Декларация и Дневници по ДДС, Интрастат декларация, както и на всички други декларации, свързани с възстановяване на ДДС по електронен път; Изготвяне и подаване на Интрастат и VIES декларации; Обработка на отчетите от касовите апарати на клиента; Обработка на извлеченията от банковите сметки на клиента; Обработка на документи за командировки; Ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за осигурителните и данъчните задължения на фирмата към бюджета; Интернет банкиране; Изготвяне на справки, поискани от клиента. ЛИЧЕН СЪСТАВ И РАБОТНИ ЗАПЛАТИ: Изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики, допълнителни споразумения, заповеди

Категория: Бизнес и икономика: Кредити и финансиране

Публикуван от: Илия Митков на April 19, 2020 06:34:02 AM
Посещетия: 0Моят профил

Реклама

HashFlare